top of page

Tannforsikring

- Forsikre deg mot høye tannlegeregninger

Det er viktig å ta vare på tennene dine, studier viser blant annet at risikoen for hjerte- og karsykdommer øker vesentlig med dårlig tannhelse. En av tre opplever hvert år at tannskader ødelegger privatøkonomien. Vi bruker i løpet av livet mellom 38 000 - 625 000 kr til tannbehandling – vi vet bare ikke på forhånd hvem av oss som må betale hva. Med vår tannforsikring trenger du ikke å bekymre deg for overraskende tannlegeutgifter.

- God tannhelse bidrar til god livskvalitet

Priser per måned med egenandel kr 2000

Priser per måned med egenandel kr 500

Alder

Bedrift

Privat

18 - 35 år

kr 105

kr 121

36 - 50 år

kr 156

kr 350

51 - 70 år

kr 259

kr 423

Alder

Bedrift

Privat

18 - 35 år

kr 147

kr 166

36 - 50 år

kr 250

kr 435

51 - 70 år

kr 388

kr 523

Enkelt og forutsigbart

Du er dekket for inntil kr 40 000 pr år

Samarbeidende klinikker

Vi samarbeider med tannklinikker som kan foreta skadeoppgjør på vegne av oss. Hvis du benytter en tannklinikk som vi samarbeider med slipper du å legge ut for behandling som dekkes av tannforsikringen, og du trenger bare å betale egenandelen. For oversikt over tannklinikker vi samarbeider med, se her. 

Hvis det ikke er en tannklinikk vi samarbeider med i ditt nærområde, kan du bruke din nåværende tannlege. Du legger ut for behandlingen selv, og sender oss et refusjonsskjema med journal og kvittering. Vertikal Helse vil utføre skadeoppgjøret. 

 • Dekker tannforsikringen regulering?
  - Nei, regulering, eller kjeveortopedi, er ikke dekket av tannforsikringen.
 • Dekker tannforsikringen erstatning av tenner som manglet før forsikringen ble kjøpt?
  - Nei, tannforsikringen dekker ikke erstatning av tenner du allerede manglet da tannforsikringen ble kjøpt
 • Dekker tannforsikringen reklamasjon på tidligere behandling?
  - Nei, ved reklamasjoner må tannlegen som behandlet deg kontaktes.
 • Dekker tannforsikringen skader forårsaket av ulykke?
  - Ja, tannforsikringen dekker ulykkesskader med inntil 40.000 kroner, utover eventuell støtte fra folketrygden.
 • Dekker tannforsikringen nye skader på en tann som har blitt behandlet med tannforsikringen tidligere?
  - Ja, tannforsikringen dekker nye diagnoser på tann som tidligere er blitt behandlet med tannforsikringen
 • Dekker tannforsikringen årskontrollen?
  - Nei, denne utgiften må du dekke selv.
 • Dekker tannforsikringen utført behandling i utlandet?
  - Nei, skadebehandling må gjennomføres på en sertifisert klinikk i Norge.
 • Dekker tannforsikringen kosmetiske behandlinger som fasetter, regulering og bleking?"
  - Nei, kosmetisk behandling er ikke omfattet av forsikringen.
 • Erstatter tannforsikringen refusjon fra folketrygden?
  - Nei, kostnader du får dekket gjennom folketrygden blir trukket fra erstatningsbeløpet. Tannlegen ordner med eventuelle refusjoner for deg.
 • Dekker tannforsikringen sykdom i munnhulen?
  - Nei, sykdom i munnhulen dekkes i stor grad av folketrygden.
 • Hva om behandlingen overstiger grensene?
  - Overstiger behandlingen 40 000 kroner per skade eller 40 000 kroner per år må den forsikrede selv betale det overskytende.
 • Må jeg legge ut for behandlingen selv?
  - Hvis du går til en tannklinikk vi samarbeider med slipper du å legge ut for behandling som er dekket av tannforsikringen. Du betaler kun egenandelen din. Hvis du går til en tannlege som ikke har en samarbeidsavtale, må du legge ut for behandling selv og søke refusjon. Vertikal Helse foretar refusjoner på vegne av If. Ta kontakt med oss på tlf 23 01 48 40 dersom du ønsker å bruke tannforsikringen.
 • Må jeg fylle ut skademelding?
  - Hvis du går til en tannklinikk vi samarbeider med så ordner tannlegen alt for deg. Du må verken sende inn skademelding, journal eller faktura til oss. Hvis du går til en tannklinikk vi ikke samarbeider med så må refusjonsskjema fylles ut, sammen med journal og faktura.
 • Kan jeg bruke forsikringen min hos alle tannleger?
  - Ja, det kan du. Men ved å benytte seg av en tannklinikk vi samarbeider med slipper du å tenke på om behandlingen er dekningsmessig eller ikke siden tannlegen foretar skadeoppgjøret. Vår samarbeidspartner Nordic Dentalpartner sertifiserer tannklinikkene på vegne av If og Vertikal Helse.
 • Hvordan kan tannlegen min få en samarbeidsavtale med oss?
  - Tannlegen kan søke om å bli godkjent hos Nordic Dentalpartner.
 • Kan jeg bruke tannforsikringen med én gang den er kjøpt?
  - Tannforsikringen gjelder ikke for tannskader som oppstår i løpet av de første 30 dagene etter at tannforsikringen er kjøpt. Hvis skaden skyldes en ulykke, gjelder den også innenfor de første 30 dagene.
 • Når betales egenandelen?
  - Ved en tannklinikk vi samarbeider med blir egenandel betalt etter at diagnose er stilt og behandlingen har startet hos tannlegen. Ved en tannklinikk vi ikke samarbeider med blir egenandelen fratrukket refundert beløp.
 • Hva om man bytter tannlege underveis i behandlingsløpet?
  - Tannforsikringen fortsetter som normalt og du som kunde skal ikke skal bli skadelidene selv om du bytter tannlege. Du kan likevel bli nødt til å legge ut for behandling og få refusjon i etterkant.
 • Kan tannlegen henvise til en spesialist hvis det er behov for det?
  - Ja, det gjøres på vanlig måte.
 • Hva gjør jeg når jeg trenger tannbehandling?
  - For et enkelt skadeoppgjør går du til en tannklinikk vi har samarbeidsavtale med som er godkjent. En liste over de tannklinikkene vi samarbeider med finner du over. Finner du ikke en tannklinikk her som du kan benytte, kan du sende inn dokumentasjon og få refundert de behandlingsutgiftene som er dekket av tannforsikringen.
 • Vil jeg få vite på forhånd hvor mye behandlingen totalt vil koste?
  - For tannklinikker vi samarbeider med utarbeider tannlegen et kostnadsoverslag basert på diagnosen. Får du behandling ved en tannklinikk som ikke har avtale med If og Vertikal Helse må du legge ut for alle behandlingsutgifter. Informasjon om hvor mye som refunderes vil du få etter behandlingen fullført og betalt, og vi har foretatt skadeoppgjøret.
 • Hvor klager jeg dersom jeg er misfornøyd med behandlingen?
  - Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen, tar du kontakt med din tannklinikk. Hvis du er misfornøyd med håndteringen av et forsikringskrav, kan du henvende deg til Vertikal Helse. Informasjon om klageadgang finner du i forsikringsbeviset ditt.
bottom of page