top of page

TaxiForsikring og Duvi sikrer at din bedrift lever opp til sine pensjonsforpliktelser på en enklere, rimeligere og bedre måte.

Markedets beste priser og betingelser får du hos oss

Alle bedrifter må spare minst 2 prosent av de ansattes lønn mellom 1G og 12G. Bedriften kan spare inntil 7 prosent av lønn fra 0 til 12 G, og inntil 18,1 prosent ekstra for lønn over 7,1 G. Bedriften velger selv hvor mye som skal spares for de ansatte, men loven sier at satsene må være like for alle ansatte. Dette er en kostnad som kommer i tillegg til ordinær lønn.

Taxiforsikring i samarbeid med Duvi Pensjon

Rimeligere

Årlig administrasjonsgebyr:

kr 250 per ansatt
(ca. kr 21,- pr mnd.) Fondsforvaltningsgebyr: 0,65%

Enklere

Automatisert håndtering av pensjon.

Duvi leser data direkte fra bedriftens regnskapssystem og sikrer korrekt sparing.

Bedre

Duvi har en langsiktig forvaltningsstrategi som sikrer at dine ansatte får en god pensjon.

Jeg flyttet min avtale til TaxiForsikring og Duvi. Med mine 2 ansatte sparte jeg 4 136,- kr. i årlige gebyrer og kostnader på min pensjonsavtale.

Pensjonssparing er jo langsiktig så dette blir det mye penger av over tid.

– Øystein Skoglund
Drosjeeier og styreleder NT avd. Oppland

Vi anbefaler Taxiforsikring og Duvi

Vi er opptatt av at vi skal være en sikker og trygg arbeidsplass og ha ett arbeidsmiljø som skaper engasjement blant våre ansatte.

Like viktig for oss er den dagen den enkelte går av med pensjon. Derfor valgte vi Duvi som har en forvaltningsstrategi som trolig gir våre ansatte den beste pensjonen.

– Dag Bakke
Drosjeeier og daglig leder Taxi Romerike

Sentralen valgte TaxiForsikring og Duvi. Ikke bare det at vi sparer veldig mye på gebyrer og kostnader, avtalen er enklere for oss.

Vi slipper å tenke på lønnsjusteringer, inn og utmeldinger i vår avtale. Duvi får månedlig overført lønnsfiler fra vår regnskapsfører, nå innbetaler vi ikke for mye eller for lite i pensjonssparing til våre ansatte, og ingen blir glemt å melde inn.

– Simen Sterud
Drosjeeier og daglig leder Hov Taxi ANS

bottom of page