top of page

Taxiforsikring

Enkelt og greit

Ubegrenset kjørelengde - Velg mellom Kasko eller Super

Du kan velge Kasko eller Super. Nedenfor finner du en oversikt over hva som er omfattet i de to dekningene

Dekker skade på egen bil ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning.

Dekker kostnader til reparasjon av mekanisk eller elektronisk skade i motor som skjer plutselig og uforutsett. Gjelder for bil inntil kjørte 300 000 km eller frem til den er 4 år.

Super

Maskinskade

Kasko

Avsavn/Driftstap

Dekker driftstap og ekstrautgifter som følge av en erstatningsmessig kasko-, tyveri- eller brannskade.

Dekker driftstap og ekstrautgifter som følge av en reparasjon som faller inn under bilimportørens nybil-/fabrikkgaranti eller etter en erstatningsmessig maskinskade. Gjelder for bil inntil kjørte 300 000 km eller frem til den er 4 år.

Avsavn/Driftstap ved garanti og maskinskade

Kasko - vognskade

Brann

Tyveri og innbrudd

Ran og overfall inntil

kr 25 000

Transport etter skade

Dekk og felger

Fastmontert tilleggsutstyr

Bagasje inntil kr 10 000

Bilansvar - lovpålagt ansvarsforsikring

Godsansvar

Bedriftansvar

Rettshjelp

Dekker skade på bilen som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon som fører til åpen ild.

Dekker skade på bil som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri, samt ved innbrudd i bilen.

Dekker skade ved ran og overfall.

Dekker transport av bilen til nærmeste verksted ved erstatningsmessig brann-, tyveri- eller kaskoskade.

Forsikringen omfatter ett sett sommerhjul og ett sett vinterhjul som bilen ble seriemessig levert med.

Dekker fastmontert tilleggsutstyr

Dekker bagasje som skades ved erstatningsmessig brann-, tyveri- eller kaskoskade.

Dekker erstatningsansvar i hht Bilansvarsloven med inntil kr 100 millioner ved skade på ting, og med ubegrenset sum ved personskade.

Dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar i henhold til Lov om vegfraktavtaler.

Dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for fysisk skade på person eller ting i forbindelse med utførelse av transportoppdrag. dvs. skader som faller utenfor dekningen i bl.a bilansvaret, forsikringssum kr. 10 millioner.

Dekker inntil kr 100 000 dersom bileier blir part i en tvist.

Glass er ikke inkludert. Som kunde i Taxiforsikring får du de beste priser på reperasjon og ruteskift hos vår samarbeidspartner Riis Bilglass

Redning er ikke inkludert. Som kunde i Taxiforsikring kan du kjøpe sterkt rabattert abonnement som sikrer deg redning uten egenandel hos Falck

Send meg tilbud
bottom of page