top of page

Taxiforsikring

Vær forberedt når skaden oppstår.

Det er først når skaden oppstår at vårt produkt blir levert. Vi er opptatt av at du får en god opplevelse av vårt skadeoppgjør. Slik bygger vi gode og langsiktige kundeforhold. Vi vet hva som er viktig for deg som taxieier og du skal være trygg på at du alltid vil få en så korrekt og objektiv vurdering av din skade som mulig.

Meld skade

Kontakt oss ved skade

Her er noen gode tips

  • Ha alltid en skademelding liggende i bilen, utfylt med navn, adresse, kjennemerke og  forsikringsselskap. Ha gjerne ett skjema pr. sjåfør. Da kan den som er involvert i hendelsen fokusere på det som er av viktige opplysninger som skal med i skademeldingen.

  • Fyll ut skademeldingen når skaden skjer, ikke vent til dagen etter.

  • Tegn opp riktig situasjonsbilde, plassering i kjørefelt, avstand til veiskulder, avstand til kryss og annet som er viktig for å belyse skadesituasjonen.

  • Lever felles utfylt skademelding.

  • Ta bilder av skadested og biler.

Glass

Glass er ikke omfattet av forsikringen.

Har du fått en glass-skade, benytt deg av vår gode rabattavtale med Riis Bilglass.

Telefon: +47 9090 8415

Redning

Redning er ikke omfattet av forsikringen.

Har du behov for assistanse, og har kjøpt abonnement hos REDGO, benytter du kontaktdata under.

Telefon: +47 9090 8415

Yrkesskade

Skade i forbindelse med biluhell meldes som personskade på bilforsikringen.

For skader som faller innunder yrkesskadeforsikringen benyttes skjema for personskade,  husk å legge ved kopi av meldingen til NAV. Ved ulykke skal også kopi av skiftlapp for det aktuelle skiftet da ulykken skjedde og kopi av sjåførkort sendes inn med skademeldingen.

Telefon: +47 9090 8415

E-post: post@norua.no

Gruppeliv

Benytt skjemaet melding om dødsfall, legg ved kopi av dødsattest og skifteattest.

Utfylt skjema returneres til Norges Taxiforbund.

Taxiforsikring

Redning

Yrkesskade

Gruppeliv

bottom of page