top of page
Open Site Navigation

Helseforsikring

En helseforsikring som sikrer deg riktig behandling til rett tid

- Unngå helsekø

- Reduser sykefraværet

Tid: Med helseforsikring fra Vertikal Helse får du garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager og behandling/operasjon innen 20 virkedager.

Har du en skade eller diagnose som gjør at du ikke kan jobbe, trene eller delta på familieaktiviteter, kan det være en påkjenning både for deg og de rundt deg. Ventetiden for time hos legespesialist i Norge er i snitt 54 dager, og for å komme videre til behandling/operasjon må du vente i snitt 56 dager.

Med helseforsikring er du sikret trygg og rask behandling når du trenger det. Våre kunder venter i snitt 5,3 dager før de kommer til vurdering hos en legespesialist og 7,8 dager til behandling eller operasjon.

Kvalitet: Vertikal Helse er Norges største private innkjøper av helsetjenester. Vi har opparbeidet oss unik medisinsk kompetanse, og har et sterkt fokus på kvalitetsforskjeller som kan forekomme i det norske helsevesenet. Vi legger årlig store ressurser i å kvalitetssikre norske og utenlandske private sykehus. Kvalitetssikringen omfatter også krav til den enkelte legespesialist. Denne kvalitetssikringen medfører at Vertikal Helse kun benytter seg av utvalgte leger og sykehus.

Personlig oppfølgning: Hos Vertikal Helse får du oppfølging både før, under og etter behandling. Våre medisinske rådgivere er helsefaglig utdannet med flere års erfaring fra offentlige og private sykehus. I tillegg har vår medisinske direktør og lege et overordnet ansvar for å kvalitetssikre virksomheten.

Priser

Individuell avtale

Faktura utstedes av Vertikal Helse

Aldersgruppe

Pris

Avtaleperiode

0-17

18-29

30-39

40-49

50-59

60+

7668,-

5868,-

4908,-

4188,-

3228,-

1428,-

12 måneder

12 måneder

12 måneder

12 måneder

12 måneder

12 måneder

Enkelt å bestille

Ingen helseerklæring

Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager og behandling/operasjon innen 20 virkedager

Helseforsikringen inkluderer:

Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling

Kostnader dekket relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse

Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist

Inntil 10 behandlingstimer hos psykolog for behandling av psykiske plager

Inntil 12 timer psykologisk førstehjelp ved psykiske reaksjoner som skyldes uforutsette hendelser som vold, ran trafikkulykke eller dødsfall

Behandling av spill- og rusavhengighet (gjelder kun for deg med bedrift og medlemsavtale)

Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlede legespesialist

Tilbud om second opinion av diagnose som allerede er stilt av legespesialist

Helseformidling - en tjeneste som gir deg råd og bistand med eller uten forsikringsdekning

Blir du operert får du et eget telefonnummer som du kan ringe i fem dager etter operasjon

Døgnåpen Helsetelefon for hele familien; for enkle tips og råd

Overvinne - Digitalt selvhjelpsverktøy ved psykiske plager

KRY - legetime på mobil, konsultasjonen gjennomføres som videosamtale

Med helseforsikring kommer du raskere tilbake til en aktiv hverdag.

bottom of page