top of page

Gruppelivsforsikring

Hvem kan tegne forsikringen

Medlemmer av Norges Taxisforbund under 62 år.

Kun for deg som er medlem i Norges Taxiforbund

Hvem omfatter forsikringen

Engangsutbetaling ved død er 5 G

  • Forsikringen utbetales som et engangsbeløp til etterlatte dersom du som medlem dør som følge av sykdom eller ulykke før fylte 70 år.

  • Beløpet reduseres med 0,5 G hvert år fra fylte 61 år.

  • Etter 67 år foretas ingen reduksjon i beløpet.

Barnetillegg 1 G

  • Det utbetales et barnetillegg på 1 G per barn under 20 år, dersom du som medlem dør.

Ektefelle/samboerforsikring 5 G

  • Forsikringen utbetales til deg som medlem dersom din ektefelle/samboer dør.

1 G = kr. 106 399 (01.05.2021)

Last ned:

Vilkår:

Ønsker du å tilknytte deg denne avtalen, ta kontakt med Taxiforsikring på telefon 9090 8415 eller

post@forsikring.taxi

Utbetaling ved dødsfall

  • Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden.

  • Forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp.

  • Utbetaling fra dødsfallforsikring har kreditorvern.

  • Beløpet inngår ikke i dødsboet.

Utmelding

Hvis medlemskapet i Norges Taxiforbund opphører, meldes du ut av gruppelivsordningen fra samme tidspunkt. Ved uttredelse før oppnådd opphørsalder (70 år) har du rett til å videreføre forsikringsdekningen på individuell basis, såkalt fortsettelsesforsikring.

Fritatt skatt

Alle utbetalinger er fritatt for inntektsskatt.

Dersom andre enn ektefelle/samboer mottar erstatningssummen, vil utbetalingen inngå i beregningsgrunnlaget for arveavgift.

I samarbeid med NUA og Zürich

bottom of page