top of page

Yrkesskadeforsikring

Enkelt og greit

  • Påførte fremtidige merutgifter.

  • Inntektstap (tap som allerede er tapt og fremtidige inntekter som følge av skaden / sykdommen).

  • Erstatning for varige mén.

  • Erstatning til etterlatte etter dødsfall.

  • Belastningsskader er ikke regnet som yrkesskade.

 • Dersom selvstendige næringsdrivende er innmeldt under denne forsikring, gjelder følgende:

  Selvstendig næringsdrivende er ikke dekket av yrkesskadeforsikringsloven. Forsikringen er basert på en frivillig yrkesskadeforsikring som har tilsvarende dekning og utmålingsregler som yrkesskadeforsikringsloven, men hvor dekningen er regulert av FAL.

   

  Ved en eventuell skade beregnes erstatningen som at forsikringstaker har tegnet frivillig yrkesskadetrygd jfr. Lov om Folketrygd §13-13, samt frivillig forsikring for tillegg til sykepenger for selvstendig næringsdrivende jfr. Lov om Folketrygd §8-36 b eller c.

Våre priser på Yrkesskadeforsikring

kr 1 400

kr 2 400

kr 2 800

Avtalegebyr til Matrix på kr 390,- kommer i tillegg

Taxiforsikring leverer Yrkesskadeforsikring i samarbeid med Matrix

Årspremie for selvstendig næringsdrivende eier/innehaver:

Årspremie for ansatte i inntil 50 % stilling:

Årspremie for ansatte i 51 %-100 % stilling:

Vilkår og andre dokumenter

bottom of page